Adatvédelmi tájékoztató

  1. Általános tudnivalók

A Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi Szövetség (MKKSZ) tiszteletben tartja a jelen honlapot felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen iránymutatás tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy az MKKSZ milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Megtudhatja, hogy hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését az MKKSZ nyilvántartásából. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek az MKKSZ honlapjáról hiperlinkkel érhetőek el.

  1. Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása

Csak olyan személyes adatokat rögzítünk, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésünkre, illetve ehhez az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz a látogató kifejezetten hozzájárul. Ebben az esetben a látogató egyúttal elfogadja az alábbi feltételeket is.

A honlap meglátogatása során az MKKSZ szervere bizonyos adatokat automatikusan, rendszer-adminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból eltárol. Ezek az adatok a látogató Internet-szolgáltatója, néhány esetben a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan az MKKSZ honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezen adatokból az oldal látogatottságára lehet következtetni, és/vagy a böngészés során használt gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználására nem kerül sor. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra. Amennyiben az MKKSZ az adatokat harmadik személy részére továbbítja, akkor az a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Hírlevelet az a látogatónk kap automatikusan, aki a honlapon feliratkozik erre. E regisztráció során csak az elektronikus levélcím tárolása történik, személyes adat, lakcím rögzítésére, tárolására nem kerül sor. Az MKKSZ a hírlevelek küldéséhez a MailChimp szolgáltatásait veszi igénybe. A szolgáltatás üzemeltetője a The Rocket Science Group LLC (512 Means St Suite 404 Atlanta, GA 30318 USA) akinek továbbításra kerülnek a hírlevélre feliratkozók e-mail címei. Az e-mail címeket a MailChimp a www.mailchimp.com oldalon tárolja az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig. A MailChimp adatkezelési tájékoztatója a https://mailchimp.com/legal/privacy/ weboldalon érhető el.

Amennyiben személyes adatokat bocsát az MKKSZ rendelkezésére, akkor azokat a törvényes kereteken túlmenően, illetőleg az Ön hozzájárulását meghaladva nem használjuk fel, és nem adjuk tovább harmadik személynek. Csak abban az esetben adjuk tovább az adatait az Ön hozzájárulása nélkül, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli.

Jelen nyilatkozaton való bármely változtatást ezen a honlapon nyilvánossá teszünk. Így bármikor információt szerezhet arról, hogy mely adatokat tárolunk és miképp történik az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás.

  1. Biztonság

Az MKKSZ az Ön által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, valamint óvintézkedéseket tesz azok védelme érdekében – tehát elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében. Az MKKSZ azon szerződéses partnerei, akik az MKKSZ részére nyújtott szolgáltatásokon keresztül – az Ön hozzájárulása, vagy jogszabályi rendelkezés alapján – hozzáférhetnek az Ön adataihoz, kötelesek ezeket titokban tartani és a szerződéses szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.

  1. „Cookie-k”

A honlap használatának megkönnyítése céljából az MKKSZ anonim látogatásazonosítót, ún. “cookie”-kat használ. A “cookie-k” kisméretű adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal látogatásával, és amelyek az oldal látogatásához szükségesek. Az általunk használt “cookie-k” a látogató személyes adatainak felismerésére nem alkalmasak. A legtöbb böngészőprogram automatikusan elfogadja az anonim látogatásazonosítókat. A böngészőprogram beállításával azonban kiküszöbölheti a látogatásazonosító telepítését a merevlemezre. A tárolt “cookie-kat” bármikor eltávolíthatja gépéről oly módon, hogy törli az átmeneti internet fájlokat.

(Amennyiben a böngészőprogram e funkciójáról többet szeretne megtudni, tájékozódjon a böngészőprogram Súgó menüpontjában.)

  1. Személyes adatainak módosítása és törlése

A rögzített adatokat az MKKSZ törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. Természetesen Ön is bármikor kérheti személyes adatainak törlését a nyilvántartásból. Továbbá arra is jogosult, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására vagy feldolgozására a jövőre nézve. Ezekben az esetekben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, forduljon hozzánk levél formájában (Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi Szövetség, (1211 Budapest, Duna-lejáró utca 7.) vagy e-mailben (info@mkksz.org) Kérjük akkor is lépjen kapcsolatba velünk, ha tudni szeretné, hogy szerepelnek-e adatok Önnel kapcsolatban nyilvántartásunkban, és ha igen, melyek ezek. Igyekszünk azonnal eleget tenni kéréseinek.

Amennyiben tájékozódni szeretne arról, hogy az MKKSZ milyen adatokat rögzített Önnel kapcsolatban, és azokat miként kezeli, különös tekintettel a felhasználás céljára, időtartamára, jogalapjára, kérjük, hogy szintén a fenti címek valamelyikén keressen fel bennünket.

  1. Az adatkezelésért felelős: 

Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi Szövetség, (1211 Budapest, Duna-lejáró utca 7.)