Feladataink

Megszervezi és érvényesíti a fogyasztók, a gyártók és a kereskedők érdekképviseletét a kormányzati, társadalmi szervezetek előtt.
A szövetség céljait és tevékenységét érintő jogszabályok kidolgozásában, módosításában való közreműködés.
Etikai normák megállapítása.
Segítséget nyújt tagjainak egyedi, de a szövetségen kívüli érdekvédelmi és érdekképviseleti – a szövetség céljait érintő – ügyekben.
Fejleszti, terjeszti, biztosítja a kerékpárok, alkatrészek, és felszerelések etikus módú forgalmazását, piaci magatartását és elősegíti minden piaci résztvevő számára a nyílt, tisztességes piaci versenyt.
Olyan minőség ellenőrző követelmény kidolgozása, amely révén megvalósítható az a követelmény, hogy csak megbízható kerékpár, kerékpáralkatrész kerüljön a hazai forgalomba.
A termékfelelősségi törvény végrehajtásának elősegítése tagjainak védelme érdekében, minden forgalomban lévő kerékpárra megköveteltesse a felelősségi biztosítás megkötését /meglétét/.
Közreműködni és elősegíteni a kerékpár, mint közlekedési- és sporteszköz nagyobb térnyerését a köztudatban és a tömegkommunikációban.
A szövetség céljainak megvalósítása érdekében, azokkal összhangban vállalkozhat.
Segít megvalósítani a kerékpározás és a kerékpársport népszerűsítését és feltételeinek javítását.
A nemzetközi kamarákkal, szövetségekkel, érdekképviseleti szervekkel együttműködést alakítson ki.

Vezetőink

Elnök

sipiczki.robert@mkksz.org

Alelnök

Főtitkár

toth.judit@mkksz.org